Pagdating ni carlos maria dela torre

07-Nov-2017 02:24 by 7 Comments

Pagdating ni carlos maria dela torre - herpes dating site

Carlos María Javier de la Torre y Nieto (November 14, 1873, Quito, Ecuador – July 31, 1968, Quito, Ecuador) was an Ecuadorian cardinal of the Roman Catholic Church.

pagdating ni carlos maria dela torre-38pagdating ni carlos maria dela torre-76pagdating ni carlos maria dela torre-20pagdating ni carlos maria dela torre-56

Ang kanilang pagkamatay ay nagkaroon ng malalim na epekto sa maraming Pilipino ng ika-19 na siglo.

Itinuturing siya bilang isa sa mga liberal na gobernador-heneral ng Pilipinas.

Ipinatupad niya ang sekulirisasyon sa mga simbahan sa buong bansa.

However, his ability was recognised eventually after World War II by Pope Pius XII in 1946 when he became Assistant at the Pontifical Throne, and gradually over the next decade his long period of service to the Church was recognised though his elevation to the cardinalate at the advanced age of seventy-eight in January 1953 (when he had already been a bishop for forty years).

He was also decorated by the Spanish government with the Cruz of Alfonso X el Sabio at the same time and in the following years he began addressing the issue of extreme social inequality in Latin America and the problem of the evangelical inroads that were just beginning to emerge in Latin America.

Izquierdo promptly rescinded the liberal measures put in place by his predecessor, thus implementing harsher laws.

Si Carlos María de la Torre y Navacerrada ay naglingkod bilang Kastilang Gobernador-Heneral ng Pilipinas mula 1869 hanggang 1871.

Nangahuhulugan ito na ang mga Pilipino dapat ang mamahala sa mga parokya, halimbawa na dito sila Padre Burgos, Padre Zamora at Padre Gomez (GOMBURZA).

Kinikilala siya ng marami bilang pinakaliberal sa lahat ng mga naging Gobernador-Heneral ng Pilipinas kaya naman minahal siya ng maraming Pilipino noong panahon ng kanyang pamumuno.

Gayunpaman, wala pang dalawang taon, si de la Torre ay pinalitan ni Rafael de Izquierdo.

Noong Enero 20, 1872, dalawang daang Pilipino na nagtatrabaho sa Cavite arsenal ang nagtaguyod ng pag-aalsa laban sa pagbabawal ng pamahalaan ng Espanya sa kanilang exemption mula sa pagbabayad ng buwis.

Sa panahon ng kolonyal na Espanyol ay may apat na magkakaibang uri ng tao sa lipunan: (1) Mga Kastila na ipinanganak sa Espanya o mga peninsulares; (2) Mga Kastila na ipinanganak sa mga kolonya ng Espanya, mga insulares o Creoles; (3) Espanyol mestizos, Intsik o 'Indios' (natives) na naninirahan sa loob o malapit sa lungsod at simbahan; (4) At Intsik o Sangley at Indios sa kanayunan.